Zapojili jsme se do sbírkové akce Světla pro svět

Optika Anděl se s počínajícím školním rokem zapojila do charitativního projektu „Darujte zrak, dárek na celý život“, který organizuje občanské sdružení Světlo pro svět. Výtěžek se sbírky poputuje na pomoc nevidomým a zrakově postiženým v Africe.

„V naší Optice Anděl bude do konce roku umístěna sbírková kasička, do které mohou zákazníci přispívat dle svého uvážení. Za příspěvek od nás obdrží malý dárek,“ říká o novém projektu Pavla Vedralová Linhartová.

Pavla Vedralová Linhartová se sbírkovou kasičkou Světla pro svět

SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s. je nevládní organizací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích, zejména v Etiopii, Rwandě a Burkině Faso.

Organizace pomáhá zajišťovat dostupnou a kvalitní lékařskou péči pro nevidomé, zrakově postižené a osoby, kterým zrakové postižení hrozí, a to následujícími způsoby:

 • podporou místního zdravotnictví (především očních klinik)
 • znásobením počtu očních lékařů a zvýšením počtu zdravotnického personálu
 • otevřením specializovaných vzdělávacích zařízení mimo hlavní města
 • osvětovou činností na venkově
 • podporou rehabilitačních center
 • podporou vzdělávání pro zrakově postižené děti

Proč organizace podporuje oční kliniky zrovna v afrických zemích?

 • 90 % všech nevidomých lidí (39 milionů) žije v rozvojových zemích.
 • 80 % zrakového postižení lze léčit či mu předejít pomocí poměrně jednoduchých prostředků (osvěta, základní lékařské ošetření, léky…).

Co je to šedý zákal?

Šedý zákal znamená sníženou průhlednost normálně čiré oční čočky. Zakalování čočky vede postupně k zamlžení a někdy zdvojení vidění, a tak i k častým změnám brýlí. Neléčený šedý zákal vede ke ztrátě zraku, který je ve většině případu operovatelný a nemocnému se tak podaří zrak vrátit. V rozvojových zemích šedý zákal představuje hlavní příčinu slepoty. Operace trvá přibližně 15 minut.

Kolik stojí operace šedého zákalu v Africe?

800 Kč. V ceně je zahrnuta jedna noc na klinice, jídlo pro pacienta a jeho doprovod. Lidé často chodí na kliniku několik km pěšky, nemají peníze na dopravu ani na jídlo. Doprovod je nutný, bez něj by se na kliniku zrakově postižený pacient nedostal.

Proč operace šedého zákalu stojí méně peněz než u nás?

Technologie používané v Africe jsou často zastaralé. Pracovní síla je nesrovnatelně levnější a taktéž materiál. Zdravotnický personál velmi často znamená pouze oftalmolog a jeden asistent. Pacienti nemají žádné čekárny, zpravidla čekají venku „pod stromem“ a po operacích odchází domů co nejdříve. Lůžkové oddělení je velmi jednoduché, v místnosti jsou pouze postele s přikrývkami.

Můžeme darovat naše brýle oční klinice prostřednictvím SVĚTLA PRO SVĚT?

SVĚTLO PRO SVĚT nepořádá žádnou sbírku brýlí. Naopak podporuje lokální výrobce brýlí např. na oční klinice v Butajiře, kde se přímo vyrábí. Z dlouhodobého hlediska tak přispívá ke společenské samostatnosti a nezávislosti na zahraniční finanční a materiální podpoře.

Co je to trachom?

Trachom je infekční onemocnění, které vzniká v důsledku špatné hygieny. Nemoc probíhá velmi bolestivě – řasy se vtočí do oka a tam postupně škrábou rohovku až člověka připraví o zrak. Trachom lze léčit preventivně osvětou o hygieně, podáním antibiotik a v poslední fázi operací, která do určité fáze může člověku vrátit zrak. Pokud jde o pokročilé stádium nemoci, operace pomůže alespoň od stávají bolesti. Operace stojí 400 Kč a její délka je většinou okolo 20–30 minut. Podání antibiotik pro 10 lidí stojí 250 Kč.

Jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

Zelený zákal tzv. Glaukom se projevuje zvýšeným tlakem tekutiny uvnitř oka. Lze ho léčit pomocí léků, které nitrooční tlak snižují. Je možná i operace, ale zdravý zrak člověku vrátit nelze. Nemoc směřuje k nevratné slepotě.

Co je to říční slepota?

Říční slepota (onchocerciáza) je exotická choroba vyvolaná cizopasnými červy (známými také jako hlísti) Onchocercas volvulus. Hlístice přenášejí na člověka krev sající černé mušky z rodu Simulium. Onemocnění postihuje obyvatele tropických a subtropických oblastí v Africe žijící v říčních údolích. Léčit lze pomocí dostatečné hygieny a podáním léků.

Kolik procent z mého daru je skutečně poskytnuto na pomoc nevidomým v Etiopii, Rwandě a Burkině Faso?

100 % finančních prostředků vybraných prostřednictvím veřejné sbírky je použito na podporu našich projektů. To znamená, že částka bude v celé výši zaslána na podporu očních klinik.
Z celkových příjmů SVĚTLA PRO SVĚT je 70 % finančních prostředků použito na podporu projektů. Zbylých 30 % je použito na informační a osvětovou činnost (20 %), public relations (4 %), správu databáze dárců (3 %) a administrativu (3 %).

Je organizace dostatečně transparentní?

Transparentnost SVĚTLA PRO SVĚT je zajišťována několika způsoby:

 • Každoročně je proveden nezávislý finanční audit organizace.
 • Pravidelné vyúčtování veřejné sbírky
 • Náhodné audity České rozvojové agentury
 • Audity v místech realizace projektů.

Související články: