Jak se vyhnout komplikacím při nošení kontaktních čoček

Kontaktní čočka

Některá doporučení Vám možná přijdou banální a zbytečná. Jejich význam pak bohužel doceníte teprve, když dojde k nějakému očnímu zánětu.

Hlavní doporučení při používání kontaktních čoček

 • Základem jsou dobře umyté, opláchnuté a osušené ruce bezprostředně před manipulací s čočkami. Je důležité ruce opravdu osušit, protože i v pitné vodě se
  mohou vyskytovat například prvoky, které mohou způsobit záněty rohovky.
 • Do očí už nepatří čočka, která Vám spadla na zem nebo do umývadla (mimochodem – umývadla jsou úžasný zdroj mikroorganismů a prvoků).
 • Koupelna, zvláště pokud je spojená s toaletou, není vhodná pro ukládání čoček a dezinfekčních roztoků na čočky (bohatý zdroj mikroorganismů, plísní a prvoků).

Doporučená doba výměny kontaktních čoček

Jednodenní čočky se zahazují po jediném použití, i kdyby to byla třeba jen 1 hodina, čočky s dvoutýdenní výměnou po 2 týdnech, i když jste je nepoužili 14x a čočky s měsíční výměnou po 1 měsíci, i když jste je nepoužili 30x. Je šikovné zaznamenat si datum nasazení nového páru čoček do kalendáře nebo na krabičku od čoček.

Přenášení kontaktních čoček

V čočkách se od prvního okamžiku od nasazení na oči ukládají bílkoviny, tuky, soli ze slz, prach a nečistoty z ovzduší. Čočky prostě stárnou.

 • Navíc „přenášení kontaktních čoček“ je jednou z hlavních příčin vzniku zánětlivého nebo infekčního onemocnění oka. Vše je jednou poprvé, i komplikace. Nezkoušejte, co vydrží Vaše oči! Zánět spojivek a rohovky Vás může vyřadit z nošení kontaktních čoček i na měsíc nebo déle.
 • Pokud čočka dráždí po nasazení, sejměte ji z oka, zkontrolujte, jestli není poškozená, zda není naruby, opláchněte a nasaďte. Pokud čočka stále dráždí, zkuste si nasadit novou čočku. Jestliže problém přetrvává, čočky si neberte. Když oči zůstávají červené, podrážděné nebo bolí, vyhledejte neprodleně očního lékaře.
 • Čočky oplachujte pouze dezinfekčním roztokem pro kontaktní čočky. Nikdy neoplachujte pitnou nebo ani destilovanou vodou. Čočka by se přisála na oči a po nějakou dobu by nešla sejmout.
 • Pokud v čočkách usnete, pod zavřenými víčky se pohybují méně a někdy se „přisávají“ na oko, nejdou sejmout z očí. Podobně dojde k přisátí čočky, když Vám nateče sladká voda do očí.

Řešení – půl hodiny počkejte, až se čočka opět nasákne Vašimi slzami a rozpohybuje se na oku. Nebo si opakovaně po několika minutách nakapejte do očí umělé oční slzy nebo zvlhčovací kapky nebo fyziologický roztok. Nikdy nesnímejte kontaktní čočky z očí násilím, mohli byste si poranit povrch oka.

 • Mimochodem, čočka se za oko do hlavy dostat nemůže. Může se ale schovat pod horním víčkem. Pak se doporučuje dívat se dolů, odtáhnout co nejvíce horní víčko a čočku zkusit vypláchnout umělými očními slzami nebo zvlhčujícími kapkami. Pokud se Vám nepodaří čočku vyjmout z oka, navštivte neprodleně kontaktologa.
 • Měkká čočka, která není na oku nebo v roztoku, rychle vysychá. Vyschlou čočku již nenasazujte. Může být poškozená nebo i infikovaná.
 • Plavání v kontaktních čočkách. Pro zmenšení rizika infekce se doporučuje použití jednodenních čoček a dobře těsnících plaveckých nebo pro potápění potápěčských brýlí. Čočky po skončeném plavání za 30 až 60 minut sejměte z očí a zahoďte, abyste předešli případnému pomnožení mikroorganismů. Neplavte se s čočkami v rizikových vodách (rybníky, řeky).
 • Šikovná je kombinace čoček s delší výměnou s čočkami jednodenními. Dvoutýdenní nebo měsíční čočky můžete nosit, když jste v místě bydliště. Pokud jedete na dovolenou k moři,
  na hory, jdete ke kadeřníkovi nebo na oslavu, po které se Vám nebude chtít čistit čočky, použijte čočky jednodenní.
 • Spaní v kontaktních čočkách. Při spaní v čočkách je 5 až 10x vyšší riziko zánětlivých nebo infekčních komplikací, než při nošení pouze během dne.
 • Pokud dosud nosíte hydrogelové čočky, zeptejte se svého kontaktologa, jestli by pro Vás nebyly vhodné čočky silikonhydrogelové. Tyto čočky jsou 4 až 5x propustnější pro kyslík a zajišťují prakticky přirozené zásobení rohovky kyslíkem.

Nedoporučuje se nosit čočky v sauně nebo v soláriu.

 • Na slunci používejte sluneční brýle, i když mají Vaše čočky UV filtr. Čočky chrání jen tu část oka, kterou kryjí. Při výběru slunečních brýlí se vždy poraďte s optikem. Dobře Vás proti slunečním paprskům ochrání brýle se zaoblenými bočními okraji. V kombinaci s čočkami s UV filtrem je pak ochrana dokonalá.

 • Kontaktní čočky se uchovávají při pokojové teplotě.
 • Vždy noste s sebou i brýle pro případ, že musíte čočky sejmout z očí!

I když nosíte převážně čočky, je nezbytné, abyste měli brýle, na které dobře vidíte a můžete je použít v případě, že nemůžete nosit čočky.

 • Nošení kontaktních čoček není sportovní disciplína, kdy je třeba vůlí překonat nepříjemné pocity. Kontaktní čočky by měly být na očích pohodlné, oční spojivky bílé,
  klidné. Pokud jsou oční spojivky překrvené – červené, čočky v očích dráždí nebo na ně špatně vidíte, okamžitě je z očí vyjměte.

Kontroly se doporučují 1x za půl roku až za rok nebo při potížích ihned.

Pozor: bílé, klidné spojivky neznamenají, že je vše v pořádku!

Je možné, že by Vám kontaktolog (optometrista nebo oční lékař, který aplikuje čočky) při kontrole kvůli nálezu na Vašich očích doporučil už jiný typ čoček, jiné dioptrie nebo jiný režim nošení, jiný dezinfekční roztok nebo umělé oční slzy.

Přece jen kontaktolog při vyšetření Vašich očí na biomikroskopu vidí více, než Vy v zrcadle. Pravidelné kontroly jsou tak prevencí komplikací!

 • Pokud nejste po aplikaci čoček spokojeni s viděním nebo pohodlím Vašich kontaktních čoček, vraťte se na kontrolu ke svému kontaktologovi. I když Vám kontaktolog vybral kvalitní typ čoček, nemusí zrovna Vám vyhovovat. Podle typu potíží může kontaktolog vybrat jiný typ čoček nebo jiné dioptrie, které můžete vyzkoušet.
 • V současné době je taková nabídka různých druhů čoček, že většinou lze vybrat kontaktní čočky, se kterými budete spokojeni.

Rada: Prodejní balení čoček si objednávejte teprve tehdy, pokud jste byli plně spokojeni ve zkušebních čočkách!

Poznámka: Pokud kupujete náhodně čočky na internetu, je důležité vědět, že i když mají čočky od různých firem stejné zakřivení (BC) a stejný průměr (DIA) mohou se na očích chovat zcela odlišně, případně dráždit. Také s dioptriemi může být problém, protože ne vždy se do čoček dávají stejné dioptrie, jako jsou v brýlích.

Kontaktní čočky a dezinfekční roztoky

K dezinfekci čoček lze používat multifunkční dezinfekční roztoky typu „all in one“, které slouží k mechanickému čištění, oplachování, ukládání, dezinfekci a zvlhčování čoček.

Dalším typem roztoků jsou peroxidové systémy. Většinou mají speciální pouzdro se zařízením, které neutralizuje peroxid vodíku.

Pozor u peroxidových systémů! Vždy je nezbytné dodržet doporučenou dobu, po kterou se peroxid neutralizuje, aby nedošlo k popálení očí.

 • Pohodlí při nošení silikonhydrogelových čoček a zdraví Vašich očí významně závisí na používání vhodně zvoleného dezinfekčního roztoku. Některé typy silikonhydrogelových čoček se dobře neshodnou s některými roztoky, což se může projevovat zhoršeným pohodlím při nošení čoček nebo podrážděním očí. Proto je vhodné používat roztok doporučený Vaším kontaktologem.

Péče o kontaktní čočky, pouzdra a pinzety

 • Pro prevenci komplikaci je důležité mechanické očištění – mnutí čoček z vnitřní, ale i zevní strany. Po promnutí čoček je důležité jejich opláchnutí. Tím se odstraní více než 90% usazenin, nečistot, ale i mikroorganismů z povrchu čoček.
 • Vždy je třeba ukládat čočky do čerstvého (nově nalitého) roztoku do pouzdra. Opakované ukládání čoček do již použitého roztoku v pouzdře zpravidla vede k infekci očí.

Plňte pouzdra roztokem do tří čtvrtin

K čištění a oplachování pouzder, případně pinzet na čočky se používejte vždy dezinfekční roztok, který používáte na péči o čočky. Nikdy neoplachujte pouzdra nebo pinzety pitnou vodou!!

 • Pouzdro měňte po 2 až 3 měsících. Čím častěji, tím lépe. I pouzdro se může stát zdrojem infekce.
 • Používejte pouze pinzety určené k manipulaci s kontaktními čočkami. Mají mít měkké zaoblené okraje, aby nepoškozovali čočky. Nevhodné jsou kovové pinzety.
 • Pokud je v jedné domácnosti více nositelů kontaktních čoček, každý má mít svůj vlastní roztok, který používá pouze on. Při zkoumání zdroje nákazy při infekčních onemocněních u nositelů čoček je to někdy právě láhev s dezinfekčním roztokem. Ke kontaminaci roztoku může dojít, když se ústím láhve něčeho dotknete.

Případ z praxe: Na oční kliniku přivezli muže – nositele čoček s rohovkovým vředem (velmi závažné a nebezpečné oční onemocnění), za týden poté přivezli s rohovkovým vředem i
jeho dceru, která také nosila kontaktní čočky. Zdroj nákazy byl vykultivován z láhve dezinfekčního roztoku, kterou oba používali.

 • Dezinfekční roztok na čočky se uchovává při pokojové teplotě.
 • Po otevření roztoku si na láhev napište datum otevření, protože roztok může být otevřený jen po dobu doporučenou výrobcem. Většinou to jsou 3 měsíce od okamžiku otevření.

Pozor: Doba otevření roztoku není totožná s dobou expirace. Roztok po expiraci už nepoužívejte, i kdyby dosud nebyl otevřený.

 • Nepřelévejte roztok z velké láhve do menší. Velké riziko kontaminace a následné infekce očí.

Tipy pro Optiku Anděl zpracovala MUDr. Svatava Háčiková