Děti a kontaktní čočky – je to vaše rozhodnutí

Kontaktní čočky pro děti

Je to vaše rozhodnutí

U dětí je vždy důležitá konzultace s očním lékařem. U většiny dětských očních vad se dají kontaktní čočky velmi dobře použít, je třeba přihlédnout k individuálním možnostem dítěte – zda je dítě schopné se o čočky starat, správně je používat apod. V potaz je důležité brát názory rodičů i dítěte, typ oční vady a vyzrálost dítěte. Ideální věk určený pro aplikaci kontaktních čoček nelze definovat, nošení kontaktních čoček jím totiž není nikterak omezeno.

Kontaktní čočky a malé děti

U malých dětí se k aplikaci kontaktních čoček nejčastěji přistupuje u komplikovaných očních vad, které nelze, kvůli věku dítěte, chirurgicky odstranit. Ukázkovým příkladem je řídce se vyskytující dětská afakie. Dětská afakie je vrozená vada, vyznačující se chybějící oční čočkou, která může být nahrazena čočkou kontaktní, jenž umožní postiženému oku plnohodnotný vývoj v ostatních zdravých částech oka. U malých dětí tuto vadu nelze operovat. Dětské oko logicky roste a postupně se vyvíjí, tím pádem není možné aplikovat umělou nitrooční čočku, která by se nedokázala těmto změnám přizpůsobit. Kontaktní čočku lze použít i při léčbě amblyopie (tupozrakosti).

Rodiče nasazují kontaktní čočky svým dětem

O nasazování kontaktních čoček předškolákům a malým školákům se většinou starají rodiče. I když se vždy snažíme vše naučit i samotné dítko – šikovné 5leté dítě je schopné si čočku nasadit i vyjmout. S péčí o čočky v takto nízkém věku musí pomoci rodiče. Ti jsou samozřejmě také vždy poučeni a vyškoleni v manipulaci s čočkou. Postupem času je dobré děti učit, jak o čočky pečovat – rodiče už jen dohlíží. S tímto procesem lze začít již v předškolním věku. U takto malých dětí volíme nejčastěji čočky jednodenní – odpadá péče o čočky – ty se po použití jednoduše vyhodí.

Zvýšená péče o čočky se vyplácí

Kontaktní čočky s plánovanou výměnou (čočky na více použití) lze aplikovat hlavně u starších dětí. Zde je potřeba děti proškolit nejen v čištění a uchovávání, ale především v jejich režimu nošení. Rodičům je doporučováno věnovat dostatek času tomu, aby poučili své děti v oblasti správného zacházení s kontaktními čočkami, a tím v budoucnu předešli nežádoucím komplikacím. Drtivá většina komplikací, ke kterým v souvislosti s užíváním kontaktních čoček dochází, má svůj původ právě v nesprávném užívání či zanedbání péče o čočky či nedostatečné hygieně při manipulaci. Pokud jsou kontaktní čočky určeny pouze pro výjimečné situace (sport apod.), je vždy výhodnější používání jednodenních čoček.

Kontaktní čočky mohou pomoci k sebevědomí

Starší děti volí kontaktní čočky jako únik od svého „handicapu“, protože v tomto věku často trpí (kvůli brýlím, pocitům méněcennosti). Při takovém způsobu vnímání nutnosti užívání brýlí jsou kontaktní čočky perfektním pomocníkem, jak dítěti (u adolescentů obzvláště) napomoci k získání sebevědomí, které se bez spokojenosti se svým vzhledem získává v dětských letech jen velmi těžko.

Důvodů pro kontaktní čočky u dětí je zkrátka spousta. Jedná se o velmi pohodlný nástroj korekce zraku, který v mnoha ohledech mění způsob života a zvyšuje jeho kvalitu.